Om os

Vores vision:

– Arbejde aktivt med børn og unge

– Tønder eSport skal være aktiv i forebyggelsen af digital mobning & racisme på
internettet ved oplysning og dannelse gennem læring.

– Tønder eSport vil skabe en bedre social accept af gaming som sport.

– Udvikle medlemmernes gaming-færdigheder samt personlige kompetencer,
dannelse og sundhed.

– Være med til at styrke fællesskabet for både gamere.

– I Tønder Esport er der stor fokus på medlemmernes evne til at kommunikerer og
problemløse på højtplan.

Vores værdier:

Fællesskab

I Tønder Esport skabes et socialt fællesskab omkring det at dyrke gaming som en sport. Som medlem af Tønder Esport opnås et fælles ståsted, en enighed, en fælles relation omkring Esport.

Samarbejde

I Tønder Esport er der fokus på at skabe et godt samarbejde, hvor spilleren lærer at koordinere, kommunikere og løse problemer i forbindelse med en bunden opgave, og hvor samarbejdet bygger på tillid i relationen til dit team.

Dannelse

Dannelse i Tønder Esport omhandler udvikling af de processer, som skaber det hele menneske. Det er processer, der gør medlemmerne i stand til at kunne tage ansvar for egne handlinger og være selvstændige. Medlemmerne er forpligtede til at kommunikere på anstændig vis i ethvert foreningsregi.

Sundhed

I Tønder Esport handler sundhed om at have de fysiske og psykiske ressourcer, der er nødvendige for at kunne udvikle sig mentalt og dermed skabe de evner, der skal til for at kunne overkomme udfordringer og stress. Derfor er der krav om deltagelse i fælles fysiske aktiviteter, som medlem af Tønder eSport forening.