feb. 28, 2022


Tønder Esport inviterer til generalforsamling
Mandag d. 14. marts 2022 kl. 19.30. Mødet afholdes i Tønderhallerne. – i mødelokale 2
Programmet for generalforsamlingen følger vores vedtægter.
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab. Orientering omkring kommende års budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde, enten skriftligt eller via e-mail (info@toenderesport.dk) senest 10 dage før generalforsamlingen.
Foreningen vil være vært for en kop kaffe og vand.
Med venlig hilsen
Tønder Esport

Share